Czy ubezpieczenie szkolne działa podczas nauki zdalnej?

Data dodania: 2021-03-15

Epidemia koronawirusa przeniosła edukację przed komputery. Dzieci uczą się w domach, co rodzi pytanie: czy wykupione na początku roku szkolnego ubezpieczenie szkolne działa również w tej szczególnej sytuacji?

Nauka przeniosła się przed ekrany komputerów, co nie zmienia faktu, że dzieci w domach również ulegają wypadkom i kontuzjom. Zmiana systemu edukacji na naukę zdalną nie powinna zmieniać odpowiedzialności towarzystw ubezpieczeniowych, ale czy tak jest w przypadku każdej polisy uczniowskiej?

Sprawdź OWU ubezpieczenia szkolnego

Grupowa polisa NNW, którą wykupujemy na początku roku szkolnego, powinna obejmować ucznia ochroną zarówno w szkole, jak i poza nią. Stąd nasuwa się wniosek – ubezpieczenie działa również podczas nauki zdalnej. Nie jest to jednak normą. Na rynku funkcjonują również polisy, które obejmują ochroną ucznia wyłącznie, gdy przebywa on na terenie szkoły. Dlatego zanim wybierzesz polisę szkolną, sprawdź w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia), jakie okoliczności zdarzenia wykluczają wypłatę odszkodowania. Nauka zdalna jest sytuacją szczególną, dla rodziców, ich dzieci i towarzystw ubezpieczeniowych zupełnie nową. Dlatego jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdziesz informację, że wypłata odszkodowania należy się ubezpieczonemu wyłącznie podczas „pobierania nauki w szkole”, interpretacja może być dwojaka. Najczęściej jednak towarzystwa ubezpieczeniowe traktują naukę zdalną tak samo, jak naukę w placówce.

Indywidualne ubezpieczenie dziecka a nauka zdalna

W przypadku polisy indywidualnej nie będziesz miał tego problemu. Ubezpieczenie szkolne dziecka wykupione osobno lub jako pakiet dodatkowy do polisy rodzica działa przez całą dobę. Na ogół nie ma znaczenia, gdzie doszło do wypadku lub kontuzji. Dziecko objęte jest ochroną ubezpieczeniową nie tylko w szkole, ale również w podróży, na spacerze czy podczas zajęć pozalekcyjnych.

Zdarzają się przypadki, że dziecko podczas nauki zdalnej wyrządzi szkodę osobie trzeciej. Nawet jeśli ma to miejsce w trakcie lekcji, odpowiedzialność ponoszą rodzice, bo to oni sprawują bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w domu. Warto zatem przemyśleć wykupienie dziecku indywidualnej polisy OC, aby w razie czego nie płacić za szkody z domowego budżetu.

Wypadek na zdalnym WF-ie – kto odpowiada?

Zdalne lekcje gimnastyki niosą za sobą spore ryzyko, ponieważ dziecko wykonuje ćwiczenia bez nadzoru nauczyciela. Zajęcia fizyczne we własnym pokoju budzą wiele kontrowersji wśród rodziców i nauczycieli. Czy WF online jest legalny i co w sytuacji, gdy dziecko zrobi sobie krzywdę? To dość skomplikowana sprawa. Teoretycznie odszkodowanie należne uczniowi powinno zostać wypłacone z polisy OC szkoły. Z drugiej strony to nie szkoła, a władze państwowe narzuciły odgórnie taką formę przeprowadzania lekcji. Wystąpienie z roszczeniem do szkoły będzie uzasadnione tylko wtedy, gdy do wypadku doszło podczas wykonywania ćwiczeń niedostosowanych do wieku ucznia lub ich wykonanie w warunkach domowych rodziło ryzyko kontuzji.

Podziel się na:

Najpopularniejsze:


NASZ BLOG

MAPA Z POMYSŁAMI - ŚCIĄGNIJ