Jak poprawnie rozliczyć koszty używanie prywatnego samochodu przedsiębiorcy?

Data dodania: 2021-02-05

Czy spółka z o.o. zawierająca umowę zlecenia z osobą fizyczną, która podczas jej wykonywania będzie korzystała z prywatnego samochodu, może uregulować sposób rozliczania kosztów z tego tytułu w umowie zlecenia, czy powinna podpisać ze zleceniobiorcą odrębną umowę, dotyczącą użytkowania prywatnego pojazdu zleceniobiorcy do wykonywania zlecenia?

Przyjęto, że koszty użytkowania samochodu prywatnego zleceniobiorcy będą ustalane według tzw. kilometrówki. Wyliczona kwota będzie wypłacana pracownikowi raz w miesiącu na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Stosowny zapis dotyczący sposobu rozliczania kosztów poniesionych z tego tytułu przez zleceniobiorcę, został zawarty w podpisanej z nim umowie zlecenia.

Należy jednak pamiętać, że w opisanym wyżej przypadku tylko ich 25% może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ samochód użytkowany jest także do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. Regulacja ta ma zastosowanie do każdego samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy czy innej umowy cywilnoprawnej, a także wykorzystywania do celów służbowych auta, będącego własnością członka zarządu, zleceniobiorcy czy udziałowca używającego go w celu odbycia podróży służbowej. Zwrot poniesionych wydatków jest przy tym uzależniony od stosownego zapisu w uchwale zgromadzenia wspólników, umowie cywilnoprawnej o użyczenie samochodu, umowie dzierżawy lub najmu bądź użyczenia na rzecz spółki.

Aby wydatki poniesione przez spółkę z tego tytułu mogły zostać zaliczone do kosztów podatkowych, powinny zostać udokumentowane fakturą wystawioną na spółkę lub innym dokumentem, który może być podstawą dokonania stosownych zapisów w księgach rachunkowych.

Zapraszamy do współpracy mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Naszą przewagą na rynku jest doświadczony zespół, który stale śledzi zmieniające się prawo podatkowe. Zawsze chętnie odpowiadamy na pytania naszych klientów, a w razie potrzeby służymy im radą. Po więcej informacji o naszej ofercie zapraszamy na http://efekta.waw.pl/.

Podziel się na:

Najpopularniejsze:


NASZ BLOG

MAPA Z POMYSŁAMI - ŚCIĄGNIJ