Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zawiesza decyzję dotycząca wznowienia 1 lutego br. porodów rodzinnych

Data dodania: 2021-01-27

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej zawiesza decyzję dotycząca wznowienia 1 lutego br. porodów rodzinnych. 
 
Jak można przeczytać w oświadczeniu szpitala opublikowanym 27.01.2021 na ich Facebooku:
 
 
"Po fali krytyki, która 26 stycznia 2021 roku przetoczyła się przez media informujemy, że wystąpiliśmy do Rzecznika Praw Pacjenta z zapytaniem, czy możemy zastosować przyjętą przez nas procedurę.
 
15 lipca 2020 roku Ministerstwo Zdrowia wydało zalecenia dotyczące porodów rodzinnych. W dokumencie zastrzeżono, że „ostateczną decyzję o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie powinien podjąć kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w porozumieniu z ordynatorem oddziału położniczo-ginekologiczno, mając na uwadze lokalne względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących”. Podkreślono również, że „szczegółowe wymagania wobec rodzących i towarzyszących im osób, powinny być ustalane w oparciu o możliwości danej placówki”.
 
Konsultanci krajowi w dziedzinie położnictwa i ginekologii wśród wymagań zalecanych w czasie epidemii Covid 19 wymienili niezbędne, minimalne warunki, które muszą spełnić osoby mogące towarzyszyć podczas porodu rodzinnego: wypełnienie ankiety epidemiologicznej przez osobę towarzyszącą, noszenie przez nią maski i rękawiczek, a także opuszczenie oddziału w ciągu dwóch godzin po rozwiązaniu. Rodząca wraz z osobą towarzyszącą powinna także przebywać w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej, wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.
 
Trakt Porodowy Szpitala Wojewódzkiego posiada tylko jeden, oddzielny węzeł sanitarny, co w czasie epidemii Covid 19 nie pozwala na zorganizowanie porodów rodzinnych dla wszystkich chętnych, którzy chcą wspierać kobiety w tych ważnych chwilach.
 
Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Noworodkowy Szpitala Wojewódzkiego wymagają przebudowy. Szpital planuje przeprowadzić taką inwestycję w najbliższych latach, jeżeli uda się pozyskać na ten cel dodatkowe środki."
 
Źródło: https://www.facebook.com/szpitalwojewodzki 
Fot. Pixabay.pl 

Podziel się na:

Najpopularniejsze:


NASZ BLOG

MAPA Z POMYSŁAMI - ŚCIĄGNIJ