Hipotrofia symetryczna i asymetryczna. Czym się różnią?

Data dodania: 2019-05-27

Hipotrofia to poważnie brzmiący termin, ale oznacza po prostu dziecko, które ma wymiary mniejsze niż norma. O hipotrofii można mówić już na etapie życia płodowego, gdyż normy dla poszczególnych wymiarów płodu w konkretnych tygodniach ciąży są określone.

Zbyt mała waga lub odbiegające od normy wymiary płodu to hipotrofia wewnątrzmaciczna. Dziecko, które rodzi się ze zbyt niską masą urodzeniową to hipotrofik. Przyjmuje się, że każde dziecko, które urodziło się w terminie z wagą mniejszą niż 2500 g to hipotrofik. Takie maluszki muszą być kontrolowane po urodzeniu. Kontrole pozwalają upewnić się, że niska waga nie jest wynikiem wady genetycznej czy choroby. Zdecydowana większość hipotrofików szybko nadrabia zaległości i nawet jeśli dzieci nadal pozostają drobne, to mieszczą się w granicach normy.

Hipotrofia wewnątrzmaciczna

Kiedy mama dowiaduje się, że dziecko, którego się spodziewa jest zbyt małe, lub któryś z jego wymiarów, na przykład obwód główki czy brzuszka jest poniżej normy- mocno się niepokoi. Głównie dlatego, że lekarze na ogół traktują takie przypadki poważnie. Lekarz, który stwierdzi hipotrofię, zwykle będzie chciał poznać jej przyczynę. Powodem tego, że dziecko nie rośnie, może być niewydolność łożyska, jego przedwczesne starzenie się, częściowe odklejenie, stan zapalny. Wykluczyć należy również stan przedrzucawkowy. Gdy stwierdzi się hipotrofię, sprawdzane są również przepływy, aby upewnić się, że płód jest odpowiednio zaopatrzony w tlen i substancje odżywcze.

Hipotrofia symetryczna i niesymetryczna

Te dwa terminy dotyczą zbyt niskich wymiarów wszystkich parametrów rozwoju płodu lub tylko niektórych. Na przykład dziecko może być ogólnie mniejsze niż norma i wszystkie jego wymiary są proporcjonalne. Wtedy mówimy o hipotrofii symetrycznej. Takie przypadki są mniej niepokojące niż takie, gdy jeden z parametrów różni się od innych w sposób drastyczny. Taka sytuacja określa hipotrofię niesymetryczną i wymaga diagnozy specjalisty.

Zbyt małe dziecko

W dużej części przypadków okazuje się, że dziecko jest zdrowe, a ciąża przebiega prawidłowo. Niewielka waga lub mniejsze niż średnie wymiary mogą być uwarunkowane genetycznie, jeśli rodzice są drobnej budowy lub w rodzinie istnieje tendencja do rodzenia się małych dzieci. Zdarza się również, że przyczyną niepokoju jest błąd pomiarów lekarza. Wszelkie pomiary, jakie wykonywane aparatem ultrasonograficznym są obarczone marginesem błędu. Realna waga urodzeniowa dziecka może się różnić nawet o 400 g na plus lub na minus w stosunku do szacowanych za pośrednictwem USG pomiarów.

 

Podziel się na:

Najpopularniejsze: