Fundacja "Słoneczny Promień"

Data dodania: 2019-05-17

Dzień dobry

Z przyjemnością informuję iż nasza Fundacja „Słoneczny Promień”

została zaproszona przez ogólnopolską Telewizję Polsat do programu „Mamma mia !.

Program zostanie wyemitowany 22.05 w godz. 9 i 22 ( odcinek nr 151).

Odcinek nr 151 będzie dostępny od 23 maja na IPLA.

Więcej informacji na facebooku Fundacji „Słoneczny Promień”

Fundacja „Słoneczny Promień „ została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie promocji zdrowia i ratowania życia, realizowanej zgodnie z koncepcją promocji zdrowia zawartą w Karcie Ottawskiej Promocji Zdrowia.

Głównym celem naszych działań jest kształtowanie w powszechnej świadomości poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie oraz gotowości podjęcia działań zmierzających do jego umacniania i zachowania dzięki czemu ludzie stają się w pełni świadomymi konsumentami usług medycznych ,zdrowie swoje i swoich najbliższych traktują jako jeden ze swoich priorytetów.

 

 

 

Akademia Zdrowej Skóry” to wyodrębniony z Fundacji samodzielny dział zajmujący się

zagadnieniami wynikającymi ze Statutu Fundacji związanymi z profilaktyką zdrowia w aspekcie problemów skóry. Misję Akademii Zdrowej Skóry określa zdanie :„ Do osiągnięcia pełni zdrowia niezbędna jest także zdrowa skóra” które stanowi konsekwencję holistycznego podejścia do zdrowia człowieka.

 

Cele Kampanii Społecznej „Zacznijmy od Skóry”

 

-zwiększenie świadomości w zakresie roli jaką pełni skóra (rola tzw. ”lampki alarmowej”)

-edukacja w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry chorej i zdrowej (właściwa pielęgnacja szczególnie jest ważna w przypadku terapii chorób skóry, pozwala pozostać w kręgu działań dermo-profilaktycznych , uefektywnia terapię, skraca czas leczenia, zwiększa okresy reemisji choroby)

-poprawa jakości życia -zwiększenie świadomości w zakresie potrzeb dotyczących skóry i zwiększenie wykrywalności chorób skóry - zharmonizowanie wiedzy o skórze , jej potrzebach, właściwej pielęgnacji zdobywanych z różnych źródeł.

-przeciwdziałanie dyskryminacji i wyalienowaniu społecznemu będącemu wynikiem zjawiska stygmatyzacji .

 

Działalność wspierająca jest ukierunkowana na uczniów borykających się z różnymi problemami z powodu choroby skóry. Dzieci przewlekle chore nie muszą uczyć się w odrębnych szkołach i być izolowane od swoich rówieśników. Mogą i powinny uczyć się i być razem z rówieśnikami. Należy jednak dostrzec ich odrębność oraz uwzględnić ją w procesie uczenia, wychowania i budowania przyjaznych relacji z otoczeniem. To, w jaki sposób dziecko przewlekle chore radzi sobie z chorobą w warunkach zarówno szkolnych, jak i domowych, ma ogromny wpływ na efekty leczenia, stan zdrowia i jakość życia w przyszłości.

 

 

W ramach kampanii społecznej „Zacznijmy od Skóry” od kwietnia 2019 do grudnia 2019 przeprowadzane będą bezpłatne wykłady przeznaczone dla pacjentów Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze"w Górkach Wielkich, oraz bezpłatne konsultacje dla ich rodziców.

Kampania Społeczna „Zacznijmy od Skóry” została objęta honorowym patronatem

przez Związek Zawodowy Pracowników Farmacji , oraz Śląskiego Kuratorium Oświaty.

 

Inauguracyjny wykład rozpoczynający kampanię społeczną
„Zacznijmy od Skóry” odbył się
29 kwietnia o godz 10:30 na terenie Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze".
Kolejne wykłady odbędą się w następujących terminach:
a) 20 maja o godz 10:30
b) 10 czerwca o godz. 10:30

Tematy wykładów dla dzieci

Zagadnienia wykładu

  1. Rola skóry i jej znaczenie

  2. Prawidłowe nawyki pielęgnacyjne

  3. Najczęstsze choroby skóry młodzieży

a) zagadnienie stygmatyzacji oraz wykluczenia z grupy w związku z chorobami skórnymi

b) problem psychodermatoz i wpływ stresu na stan skóry

c) choroby alergiczne skóry

d) trądzik młodzieżowy

e) prawidłowa pielęgnacja w chorobach skóry

f) ochrona przeciwsłoneczna

g) profilaktyka chorób skóry

 

Harmonogram pozostałych wykładów zostanie podany w późniejszym terminie

Fundacja organizuje także wykłady dla rodziców dzieci przebywających na terenie Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "Bucze".

Zagadnienia wykładu :

chore dziecko- problem rodzinny

wpływ stresu na skórę

pielęgnacja skóry zdrowej i chorejPrezes Fundacji „Słoneczny Promień”

mgr farm. Mariusz Jancarczyk

Wiceprezes Fundacji „Słoneczny Promień”
Dyrektor Naczelny Akademii Zdrowej Skóry
mgr farm. apt. Ewa Jancarczyk

 

 

Podziel się na:

Najpopularniejsze: