Rozwód – czy da się to zrobić bez szkody dla dziecka?

Data dodania: 2019-05-05

Zawarcie związku małżeńskiego, czy partnerskiego, wiąże się z nadzieją jego trwałości, dającej poczucie bezpieczeństwa i będącym miejscem wychowania wspólnych dzieci. RODZICE – Mama i Tato to najważniejsze osoby w życiu dziecka. To od ich starań zależy w znacznej mierze harmonijny, fizyczny, emocjonalny, intelektualny rozwój dziecka. To od Rodziców w głównej mierze zależy czy zostaną wykorzystane wrodzone zadatki, odkryte talenty, pokonane deficyty.

 

Kolejne etapy w życiu dziecka, przygotowujące do samodzielności, w istotnym zakresie zależą od Rodziców, od ich wsparcia, ale również od wspólnych relacji pomiędzy Rodzicami.  Bywa, że sielanka nie trwa długo, prób naprawy relacji w związku nie ma, lub się nie powiodły i małżonkowie z dziećmi w tle, stają się stronami spraw sądowych.

 

Jednym z błędów popełnianych przez rozwodzących się rodziców jest sposób podejmowania decyzji o rozstaniu. Moment podejmowania decyzji bywa rozciągnięty w czasie lub decyzja zostaje podjęta nagle. Partnerzy często jedynie oznajmiają swoją wolę rozstania, często w miejsce rozmów toczą się kłótnie, których pośrednimi lub często bezpośrednimi świadkami, są dzieci. Istnieją pary, które kilkakrotnie używają groźby rozwodu jako „straszaka”, celem wymuszenia na partnerze oczekiwanych zachowań i realizacji swoich celów. Funkcjonują również pary, które stosują politykę faktów dokonanych i zaskoczenia.

 

Rodzice nie mają często kontaktu z potrzebami dziecka, skupieni na swoich odczuciach, przypisują je nierzadko dzieciom. Rozmowy toczą się z poziomu walki, zamiast z poziomu potrzeb. Kryzys partnerski, rozstanie rodziców, to sytuacje, które wpływają na życie każdego z członków rodziny. Bez względu na wiek, dzieci czują, rozumieją i widzą więcej, niż wydaje się dorosłym. Rodzice są niezależni i mają większe możliwości radzenia sobie z trudnościami, złym samopoczuciem i negatywnymi emocjami. To, jak konflikt w rodzinie jest postrzegany i przeżywany przez dzieci, w dużym stopniu zależy właśnie od rodziców. Sytuacją niedopuszczalną w żadnym wypadku, są próby wikłania dziecko w przyczyny rozwodu, informowania o kolejnych etapach procesu sądowego, pewnego rodzaju nakłaniania aby dziecko opowiedziało się po stronie jednego z rodziców. Wszelkie tego typu działania pogłębiają kryzys lojalnościowy dziecka, jego rozdarcie pomiędzy kochaną Mamą i   ukochanym Tatą.

 

Dlatego tak istotna jest troska, żeby dziecko nie było świadkiem negatywnych zachowań, jakie, rozwodzący się dorośli, mają ochotę prezentować, oraz miało jasność, co do zdarzeń zachodzących w swoim rodzinnym środowisku, niezależnie od wieku. To daje mu poczucie bezpieczeństwa i zminimalizuje destrukcyjny wpływ na jego rozwój, który może zostać w najgorszym wypadku zatrzymany przez traumę, którą dziecko przeżyło w związku z rozwodem. Ważny, często kluczowy, jest fakt, w jaki sposób dziecko dowiaduje się o rozstaniu rodziców. Optymalna jest sytuacja, w której rozmowę przeprowadza oboje rodziców wspólnie, w formie dostosowanej do wieku i możliwości percepcyjnych dziecka, które powinno otrzymać od każdego z rodziców zapewnienie, że jest kochane, bezpieczne i oboje będą go chronić i minimalizować ewentualne szkody. Rodzice powinni wysłuchać też dzieci, które podejmują często próby spojenia rodziny, dlatego też informowanie powinno nastąpić tylko wtedy, gdy decyzja jest nieodwołalna. Dziecko musi uzyskać jednoznaczną i stanowczą odpowiedź: nie będziemy razem mieszkać ale oboje się szanujemy i kochamy cię.

Każde dziecko jest owocem miłości. To, że  rodzice dziecka pozostają w konflikcie, nie powinno być przenoszone na dziecko. Zadaniem rodziców jest kochać mądrze i w tej mądrości budować, a nie niszczyć. Rodzice winni  wzbudzić w sobie pozytywne emocje i w atmosferze radości i szacunku prowadzić przez dzieciństwo swoje dziecko, które mimo ich rozstania, zasługuje na szczęśliwe życie. Rodzice okłamują siebie, że dziecko nic nie wie o konflikcie – nic bardziej błędnego. Dzieci widzą i czują znacznie więcej niż dorośli chcieliby przekazać. Wiele krzywd jakich doznają dzieci dzieje się poza świadomością sprawców.

Działania podejmowane przez Ośrodek Mediacji Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż: warsztaty, terapia par i indywidualna, mediacje są nakierowane na szeroko rozumiane dobro dzieci. Warto szukać wsparcia fachowców.

 

Krystyna Gotkowska-Basińska - jestem psychoterapeutą, mediatorem,  pedagogiem otwartym na problemy innych. Kwalifikacje zawodowe to osnowa, na której opiera się wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi i ich problemami. Kompetencje i wieloletnie doświadczenia pozwalają mi na zrozumienie sytuacji moich klientów oraz skuteczne pomaganie w znalezieniu optymalnego rozwiązania ich problemów. Jestem gorącym zwolennikiem rozwoju opartego na porozumieniu. Nie pracuję w nurcie jednej metody, sposób pracy każdorazowo dostosowuje do indywidualnej sytuacji. Psychoterapia integratywna oraz porozumienie bez przemocy to najczęstsze metody mojej pracy.  Szukasz możliwości rozwiązania problemów – nie rozwiążę ich za Ciebie, ale pomogę pokazać, jak można dokonać zmian. Mogę również towarzyszyć w dokonywaniu tych zmian.  Prywatnie babcia Witka i Jurka, Anity i Edzia, wielbicielka przyrody, gór, muzyki oraz dobrej literatury.

 

Podziel się na:

Najpopularniejsze:


NASZ BLOG

MAPA Z POMYSŁAMI - ŚCIĄGNIJ