Skuteczne metody nauczania oraz wychowywania malucha

Data dodania: 2018-01-22

Wychowanie i nauczanie to ważne procesy. Zależy od nich życie danej osoby. Poznajmy kilka faktów z nimi związanych.

Wzrost oraz rozwój

Każdy żywy organizm, również człowiek, rozwija się i wzrasta. Wzrost odbywa się tylko w początkowych fazach życia i polega na ilościowym przyroście organizmu – a więc po prostu ludzie rosną. Rozwój z kolei odbywa się przez całe życie, od poczęcia do śmierci, i polega na jakościowym przyroście organizmu – kształtuje się i zmienia ludzka strona fizyczna oraz psychiczna.

Etapy rozwoju

W rozwoju wylicza się wiele etapów. Pierwszy i drugi etap zachodzą jeszcze w łonie matki. Etap zarodkowy przypada na pierwszy trymestr i tworzą się w nim zalążki wszystkich organów. Etap płodowy przypada na drugi oraz trzeci trymestr i kształtują się w nim ostatecznie wszystkie organy. Kolejne etapy przypadają na najwcześniejsze lata dziecka. Etap noworodkowy w pierwszych dniach życia, etap niemowlęcy w pierwszym roku życia, etap poniemowlęcy w drugim i trzecim roku życia oraz etap dziecięcy trwający od czwartego do mniej więcej dziesiątego roku życia, kształtują przede wszystkim psychikę. Etap pokwitania przypada między dziesiątym a dwudziestym rokiem życia, kształtuje się przede wszystkim fizyczność, stajemy się zdolni do rozrodu. Kolejne etapy do już czas dorosłości. Etap dojrzałości od dwudziestego do sześćdziesiątego piątego roku życia to czas pełni sił psychicznych i fizycznych. W okolicach pięćdziesiątego roku życia zachodzi etap przekwitania, w czasie którego tracimy nieco libido, a kobiety zdolność do rozrodu. W sześćdziesiątym piątym roku życia zaczyna się ostatni etap starości.

Wychowanie oraz nauczanie

Wychowanie oraz nauczanie to dwa procesy, które zawsze powinny iść w jednej parze. Wychowanie stanowi proces pedagogiczny kształtujący jednostkę pod kątem fizycznym, psychicznym i moralnym, co powoduje, że staje się ona zdolna do życia w społeczeństwie. Nauczanie stanowi z kolei proces dydaktyczny polegający na wyposażeniu jednostki w określone treści i umiejętności, a także rozwijaniu ich. Wbrew pozorom wychowanie i nauczanie to nie tylko zadanie szkoły, która przygotowuje do życia i do pracy, ale przede wszystkim zadanie rodziny, która powinna współgrać z nauczycielami i wychowawcami.

Stresowo czy bezstresowo

W ostatnich latach pojawiła się wizja bezstresowego wychowywania. Starsze osoby uważają, że powoduje to, iż rosną bandyci, ale młodsze podchodzą do tego bardzo entuzjastycznie, sądząc, iż to właśnie stres i przemoc powodują bandytyzm. W tej kwestii należy pozostawić na boku emocje i nie popadać w żadną skrajność. Oczywiście, że lepiej wychowywać kogoś bezstresowo, niż stresowo, bo wpływa to lepiej na jego psychikę, aczkolwiek nie należy mimo wszystko wychowywać w atmosferze dyscypliny.

Metoda Marii Montessori

Jedną ze skuteczniejszych metod wychowania oraz nauczania stworzyła włoska lekarka Maria Montessori. Według niej nie trzeba krępować dziecka żadnymi więzami, lecz pozwolić mu swobodnie się wychowywać i uczyć, co wpłynie na większą efektywność tych procesów. Tak więc nie chodzi o wbijanie wiedzy, lecz o wzbudzenie zainteresowanie i rozwijanie zainteresowań.

MK
Materiał został przygotowany we współpracy z TaTenTo.

Podziel się na:

Najpopularniejsze:


ZIMOWY NUMER!

ZOBACZ WSZYSTKIE NASZE MAGAZYNY


NASZ BLOG

Jestem Ambasadorem Marki