Dysleksja, a zaburzenia akomodacyjne oka u dzieci

Data dodania: 2015-12-15
Awatar Beskidzka Mama - BeskidzkaMama
Beskidzka Mama - Jestem mamą, która opisuje miejsca, wydarzenia, atrakcje dla dzieci/rodzin. Testuję produkty, usługi. Kocham Beskidy. Zapraszam do współpracy: [email protected]

W obecnych czasach dysleksja i zaburzenia koncentracji uwagi są plagą współczesnej edukacji szkolnej. Tymczasem okazuje się, że ogromna ilość dzieci zdiagnozowanych jako dyslektyczne, z zaburzeniami koncentracji bądź z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), ma przede wszystkim problemy z akomodacją oka i widzeniem obuocznym.

Co to jest akomodacja?

Akomodacja to zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia. Mechanizm akomodacji: zmiana kształtu soczewki oka, a w skutek tego zmiana jej ogniskowej i co za tym idzie zmiana jej zdolności zbierającej. Zdolność akomodacyjna związana jest z aktywną zmianą mocy soczewki ocznej i powinna być w dzieciństwie dobrze rozwinięta.

Czym są zaburzenia akomodacji?

Zaburzenia akomodacji oka i widzenia obuocznego nie są chorobą, nie są wadą wzroku, choć mogą być z nią powiązane. Najczęściej są czasową dysfunkcją, którą w większości przypadków można usunąć odpowiednią higieną życia, a w razie konieczności właściwą korekcją okularową. Zaburzenia akomodacji oka nie bolą. Mięśnie akomodujące nie są unerwione, dlatego nie czujemy kiedy dochodzi do ich przeciążenia, przemęczenia, czy skurczu. Zaburzenia akomodacji oka i widzenia obuocznego powodują, że czytany przez dziecko tekst jest nieostry, czasami podwójny, pulsujący, przemieszczający się, tło wokół liter się zmienia. Oko akomodując za słabo lub za mocno uzyskuje nieostre obrazy na siatkówce. Mózg otrzymując sygnał, że obraz jest nieostry organizuje do pracy mięśnie zewnętrzne oka. Cały układ wysila się i pracuje ponad miarę powodując dyskomfort dla patrzącego.

Jak widzą osoby z zaburzeniami akomodacji?

Dzieciom z zaburzeniami akomodacji litery się czasami rozmazują, przez chwilę ruszają, a niekiedy nawet przemieszczają. Czasami tło wokół liter żółknie albo litery mają za sobą coś w rodzaju cienia. Niekiedy po kilku minutach czytania litery rozmazują się, „znikają” lub robią się podwójne. Zmiany te są krótkotrwałe lecz nawracające. Wzrok wyostrza się i wraca do normy lub nadmiernie wysila, starając wrócić do normy. Po chwilowym odpoczynku, ciepłych okładach, patrzeniu w dal, kilkakrotnym mrugnięciu znów oczy pracują prawidłowo. Lecz ten powrót do „normy” jest chwilowy, a problemy akomodacyjne utrwalają się i pogłębiają. Stała aktywność akomodacyjna związana z napięciem mięśni, oraz problemy widzenia obuocznego sprawiają, że dzieci mogą mieć różnorodne dolegliwości m.in. bóle głowy, bóle oczu, zmęczenie długotrwałym czytaniem. Dziecko, które nie widzi dobrze linijek w zeszycie, ma trudności z pisaniem.

Dziecko, które nie widzi dobrze czytanego tekstu słabo czyta. Mając problemy z czytaniem i pisaniem nie koncentruje się na lekcji, a w konsekwencji nudzi się i przeszkadza innym dzieciom. Osiąga niekiedy dużo gorsze wyniki w nauce od rówieśników. Dziecko, które ma zaburzenia widzenia nie wie, że źle widzi, nie ma porównania, w konsekwencji nie umie powiedzieć nam o swoich problemach. Końcowym efektem psychologicznym zaburzeń akomodacyjnych oka podobnie jak w przypadku dysleksji i problemów z koncentracją uwagi – jest obniżona samoocena i nieumiejętność sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie. Nie dostrzeganie problemów akomodacyjnych oka, brak badań oczu pod kątem zaburzeń widzenia obuocznego, nieświadomość społeczna w zakresie zagrożeń psychologicznych i zdrowotnych płynących z tych faktów, dyskryminuje w procesie edukacyjnym i rozwojowym wiele dzieci. Wzrost świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń akomodacji oka i widzenia obuocznego jest niezbędny do tego by nasze przyszłe pokolenia były lepiej wyedukowane i wychowywały się bez tzw. „problemów szkolnych” związanych z pisaniem i czytaniem.

Objawy dysleksji i zaburzeń akomodacji:

Objawy związane z pisaniem:

 • wolne tempo pisania
 • trudności w pisaniu ze słuchu
 • trudności w przepisywaniu
 • złe rozmieszczenie pracy pisemnej w przestrzeni
 • trudności z utrzymaniem pisma w liniach
 • trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami, głoskami tracącymi dźwięczność
 • opuszczanie drobnych elementów liter, gubienie liter, opuszczanie końcówek i cząstek wyrazów
 • błędy ortograficzne wynikające ze słabszej pamięci wzrokowej
 • trudności w różnicowaniu wyrazów podobnie brzmiących (np. kółka - półka)

Objawy związane z czytaniem:

 • niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego
 • wolne tempo, niepewne, 'wymęczone'
 • opuszczanie całego wiersza
 • zmiana kolejności liter i wyrazów
 • błędy w czytaniu: zamiana liter, opuszczanie liter, zamiana brzmienia, nieprawidłowe odczytywanie całych wyrazów
 • rozpoznawanie napisów po cechach przypadkowych – zgadywanie, opuszczanie linii lub odczytanie jej ponownie, gubienie miejsca czytania
 • przestawianie liter w wyrazie, co zmienia jego sens
 • trudności w wyszukaniu najistotniejszej myśli w tekście

Jakie są przyczyny powstawania zaburzeń?

 • Nadmierna ilość działań wymagających pracy z bliska
 • Stresy, napięcia
 • Niewłaściwa higiena życia

Co robić:

 • Jak najczęściej spoglądaj w dal
 • Rób częste, kilku minutowe przerwy (na spoglądanie w dal, odprężenie, gimnastykę) podczas pracy przy komputerze, oglądania telewizji, czytania gazet i książek
 • Dbaj o relaks – odstresowanie
 • Zdrowo się odżywiaj
 • Dbaj o odpowiednią ilość snu

Ogólne przykłady ćwiczeń oka:

 • Nawilżające: mruganie i ziewanie
 • Odprężające: zasłanianie oczu dłońmi na kilka minut, tak by osiągnąć maksymalną ciemność
 • Odprężające: obserwacja przedmiotów odległych (drzewa, dachy domów, chmury)
 • Odprężające: „kąpiele” słoneczne
 • Usprawniające: „rysowanie” palcem lub nosem ósemek w powietrzu

Nie czekaj! Zabierz dyslektyka do optometrysty lub okulisty

logo_optykstudio3(1)

Autor: Marta Barnat – Optometrystka z pasją. Mama 9 letniej Soni. Optyk Studio | Szarotki 10, 43-300 Bielsko-Biała | 33 330 59 67 www.optykbielsko.com      

Promocja w OPTYK STUDIO:

Reklama na ćwiartkę strony

Podziel się na:

Najpopularniejsze:


NASZ BLOG

MAPA Z POMYSŁAMI - ŚCIĄGNIJ